Cross-Index Parking.

Underboob

Zostało wybrane słowo biust w kontekście adresu underboob.pl.

Ukierunkowanie działań czyli dokąd Underboob zmierza.


Bardzo możliwe, iż słowo biust jest istotnym zasobem leksykalnym dla wielu z nas. Jednak dla Underboob jest bardzo ważnym słowem, można rzec wręcz kluczowym. Wyznacza ono specjalizację, ukierunkowuje i urzeczywistnia aktywność i działalność Underboob. Obok innych zwrotów, słów i fraz reprezentuje doskonale całokształt i profiluje dosadnie adres Underboob