Cross-Index Parking.

Sextasy

Zostało wybrane słowo domena w kontekście adresu sextasy.pl.

Ukierunkowanie działań czyli dokąd Sextasy zmierza.


Bardzo możliwe, iż słowo domena jest istotnym zasobem leksykalnym dla wielu z nas. Jednak dla Sextasy jest bardzo ważnym słowem, można rzec wręcz kluczowym. Wyznacza ono specjalizację, ukierunkowuje i urzeczywistnia aktywność i działalność Sextasy. Obok innych zwrotów, słów i fraz reprezentuje doskonale całokształt i profiluje dosadnie adres Sextasy