Cross-Index Parking.

Rizin

Zostało wybrane słowo rizin w kontekście adresu rizin.pl.

Ukierunkowanie działań czyli dokąd Rizin zmierza.


Bardzo możliwe, iż słowo rizin jest istotnym zasobem leksykalnym dla wielu z nas. Jednak dla Rizin jest bardzo ważnym słowem, można rzec wręcz kluczowym. Wyznacza ono specjalizację, ukierunkowuje i urzeczywistnia aktywność i działalność Rizin. Obok innych zwrotów, słów i fraz reprezentuje doskonale całokształt i profiluje dosadnie adres Rizin