Cross-Index Parking.

Ptasiawyspa

Zostało wybrane słowo wyspa w kontekście adresu ptasiawyspa.pl.

Ukierunkowanie działań czyli dokąd Ptasiawyspa zmierza.


Bardzo możliwe, iż słowo wyspa jest istotnym zasobem leksykalnym dla wielu z nas. Jednak dla Ptasiawyspa jest bardzo ważnym słowem, można rzec wręcz kluczowym. Wyznacza ono specjalizację, ukierunkowuje i urzeczywistnia aktywność i działalność Ptasiawyspa. Obok innych zwrotów, słów i fraz reprezentuje doskonale całokształt i profiluje dosadnie adres Ptasiawyspa