Cross-Index Parking.

Ptasia-wyspa

Zostało wybrane słowo wyspa w kontekście adresu ptasia-wyspa.pl.

Ukierunkowanie działań czyli dokąd Ptasia-wyspa zmierza.


Bardzo możliwe, iż słowo wyspa jest istotnym zasobem leksykalnym dla wielu z nas. Jednak dla Ptasia-wyspa jest bardzo ważnym słowem, można rzec wręcz kluczowym. Wyznacza ono specjalizację, ukierunkowuje i urzeczywistnia aktywność i działalność Ptasia-wyspa. Obok innych zwrotów, słów i fraz reprezentuje doskonale całokształt i profiluje dosadnie adres Ptasia-wyspa