Cross-Index Parking.

Polisa

Zostało wybrane słowo w kontekście adresu polisa.link.

Ukierunkowanie działań czyli dokąd Polisa zmierza.


Bardzo możliwe, iż słowo jest istotnym zasobem leksykalnym dla wielu z nas. Jednak dla Polisa jest bardzo ważnym słowem, można rzec wręcz kluczowym. Wyznacza ono specjalizację, ukierunkowuje i urzeczywistnia aktywność i działalność Polisa. Obok innych zwrotów, słów i fraz reprezentuje doskonale całokształt i profiluje dosadnie adres Polisa