Cross-Index Parking.

Cross-media

Zostało wybrane słowo media w kontekście adresu cross-media.pl.

Ukierunkowanie działań czyli dokąd Cross-media zmierza.


Bardzo możliwe, iż słowo media jest istotnym zasobem leksykalnym dla wielu z nas. Jednak dla Cross-media jest bardzo ważnym słowem, można rzec wręcz kluczowym. Wyznacza ono specjalizację, ukierunkowuje i urzeczywistnia aktywność i działalność Cross-media. Obok innych zwrotów, słów i fraz reprezentuje doskonale całokształt i profiluje dosadnie adres Cross-media