Cross-Index Parking.

Cross-media Com

Zostało wybrane słowo agencja w kontekście adresu cross-media.com.pl.

Ukierunkowanie działań czyli dokąd Cross-media Com zmierza.


Bardzo możliwe, iż słowo agencja jest istotnym zasobem leksykalnym dla wielu z nas. Jednak dla Cross-media Com jest bardzo ważnym słowem, można rzec wręcz kluczowym. Wyznacza ono specjalizację, ukierunkowuje i urzeczywistnia aktywność i działalność Cross-media Com. Obok innych zwrotów, słów i fraz reprezentuje doskonale całokształt i profiluje dosadnie adres Cross-media Com