Cross-Index Parking.

Condotel

Zostało wybrane słowo luksus w kontekście adresu condotel.pl.

Ukierunkowanie działań czyli dokąd Condotel zmierza.


Bardzo możliwe, iż słowo luksus jest istotnym zasobem leksykalnym dla wielu z nas. Jednak dla Condotel jest bardzo ważnym słowem, można rzec wręcz kluczowym. Wyznacza ono specjalizację, ukierunkowuje i urzeczywistnia aktywność i działalność Condotel. Obok innych zwrotów, słów i fraz reprezentuje doskonale całokształt i profiluje dosadnie adres Condotel