Cross-Index Parking.

Celebrysie

Zostało wybrane słowo celebryci w kontekście adresu celebrysie.pl.

Ukierunkowanie działań czyli dokąd Celebrysie zmierza.


Bardzo możliwe, iż słowo celebryci jest istotnym zasobem leksykalnym dla wielu z nas. Jednak dla Celebrysie jest bardzo ważnym słowem, można rzec wręcz kluczowym. Wyznacza ono specjalizację, ukierunkowuje i urzeczywistnia aktywność i działalność Celebrysie. Obok innych zwrotów, słów i fraz reprezentuje doskonale całokształt i profiluje dosadnie adres Celebrysie