Cross-Index Parking.

Bioster

Zostało wybrane słowo zdrowie w kontekście adresu bioster.pl.

Ukierunkowanie działań czyli dokąd Bioster zmierza.


Bardzo możliwe, iż słowo zdrowie jest istotnym zasobem leksykalnym dla wielu z nas. Jednak dla Bioster jest bardzo ważnym słowem, można rzec wręcz kluczowym. Wyznacza ono specjalizację, ukierunkowuje i urzeczywistnia aktywność i działalność Bioster. Obok innych zwrotów, słów i fraz reprezentuje doskonale całokształt i profiluje dosadnie adres Bioster