Cross-Index Parking.

Autotime

Zostało wybrane słowo ekspres w kontekście adresu autotime.pl.

Ukierunkowanie działań czyli dokąd Autotime zmierza.


Bardzo możliwe, iż słowo ekspres jest istotnym zasobem leksykalnym dla wielu z nas. Jednak dla Autotime jest bardzo ważnym słowem, można rzec wręcz kluczowym. Wyznacza ono specjalizację, ukierunkowuje i urzeczywistnia aktywność i działalność Autotime. Obok innych zwrotów, słów i fraz reprezentuje doskonale całokształt i profiluje dosadnie adres Autotime