Cross-Index Parking.

Alterspace

Zostało wybrane słowo internet w kontekście adresu alterspace.pl.

Ukierunkowanie działań czyli dokąd Alterspace zmierza.


Bardzo możliwe, iż słowo internet jest istotnym zasobem leksykalnym dla wielu z nas. Jednak dla Alterspace jest bardzo ważnym słowem, można rzec wręcz kluczowym. Wyznacza ono specjalizację, ukierunkowuje i urzeczywistnia aktywność i działalność Alterspace. Obok innych zwrotów, słów i fraz reprezentuje doskonale całokształt i profiluje dosadnie adres Alterspace